Omgevingsvisie gemeente Noardeast Fryslan

We kregen vragen over het proces van de totstandkoming van de omgevingsvisie en wat er met uw inbreng gedaan is. Daarom hebben we bijgaande informatieplaat gemaakt. Hierop staat op hoofdlijnen wat de stappen zijn geweest in het proces, hoe de inbreng van de mienskip meegenomen is in de visie en wat er in de visie staat.

De ontwerp-Omgevingsvisie gaat opnieuw ter inzage

De publicatie van de ontwerp-Omgevingsvisie was bij de vorige terinzagelegging niet volledig.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen genoeg gelegenheid krijgt om het ontwerp door te nemen en er iets van te vinden.

Daarom hebben we besloten om het ontwerp opnieuw ter inzage te leggen vanaf 29 februari tot en met 10 april 2024.

U kunt de ontwerp-Omgevingsvisie op verschillende manieren bekijken. Via de link hieronder.

Omgevingsvisie

  1. Op het gemeentehuis in Dokkum:
    Hiervoor is het nodig om een afspraak te maken. Dit kan via het telefoonnummer (0519) 29 88 88.
  2. Online voor meer informatie via de website https://www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsvisie-ter-inzage

Ook beantwoorden we vragen die u heeft over de omgevingsvisie.

Wilt u reageren?

U kunt tot en met 10 april 2024 reageren.

  1. U kunt uw reactie schriftelijk indienen bij de gemeenteraad.

Dit kan via Postbus 1, 9100 AA Dokkum. Onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp Omgevingsvisie’.

  1. Voor een reactie per e-mail kunt u een bericht sturen naar takomst@noardeast-fryslan.nl

Onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp Omgevingsvisie‘. 

  1. Daarnaast kunt u mondeling reageren.

Hiervoor kunt u een afspraak maken met het Cluster Omjouwing & Ekonomy.

Dit kan via het telefoonnummer (0519) 29 88 88 of tijdens de inloopavond.

Mocht u al gereageerd hebben dan hoeft u dit niet opnieuw te doen

Uw reactie verwerken wij in de reactienota en nemen wij mee in de definitieve versie.

Mocht u uw zienswijze willen wijzigen of aanvullen dan kunt u deze opnieuw insturen via Postbus 1, 9100 AA Dokkum of takomst@noardeast-fryslan.nl.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met het Cluster Omjouwing & Ekonomy.

Dit kan via het telefoonnummer (0519) 29 88 88 of het e-mailadres takomst@noardeast-fryslan.nl

Aankomende evenementen