Mededeling: Legaat van de heer J. Zwart uit Moddergat

Geachte inwoner van Paesens-Moddergat 

Onlangs is het bestuur van de St. Musea Noardeast Fryslân ingelicht over een legaat van de heer J. Zwart uit Moddergat. In zijn testament heeft hij onze stichting een boerderij gelegateerd , roerende goederen en een geldbedrag. Het bestuur heeft kennis genomen van het legaat en gaat laten onderzoeken welke consequenties de aanvaarding van dit legaat zou kunnen hebben op korte en lange termijn. 

Natuurlijk zijn we de heer Zwart dankbaar voor zijn buitengewone gebaar, maar aanvaarding is pas dan mogelijk als er onderzoek is gedaan naar de consequenties. Uitgangspunt is dat aanvaarding van het legaat de positie van de musea moet versterken. Hierbij moet gekeken worden of de boerderij en het verhaal van de familie Zwart passen in het concept van Museum ’t Fiskershúske. Maar minstens zo belangrijk zijn de kosten van (achterstallig) onderhoud aan het ontroerend goed, de exploitatie en het wel of niet opnemen van (een deel) van de inboedel als collectie. 

Bestuur St. Musea Noardeast Fryslân

n.d. 

Ger Heeringa

Aankomende evenementen