Loop wandelmanifestatie Samen TegenGas

 

Loopt u mee zaterdag 2 juni 2018?

De dagen dat de NAM, Vermilion, Frisia of andere delfstofwinners vrij geruisloos een “klein” gas – zoutveld onder Nederland en Friesland lokaliseerde en ging winnen, lijken definitief tot het verleden te behoren. De onvoorspelbaarheid van bodemdaling en aardbevingen met schades en een toenemend onveiligheidsgevoel, de effecten van winning op de kwaliteit van bodemwater, het opraken van fossiele brandstoffen, de klimaatsverandering, zijn redenen om een tegenwicht te bieden aan de bedrijven die slechts economisch gewin voor ogen hebben. Het is belangrijk om druk uit te oefenen op de overheid en om draagvlak te verkrijgen voor het optimaliseren van veiligheid- rechtvaardigheid en duurzaamheid voor mens, milieu en leefomgeving.

Zaterdag 2 juni geven we, met elkaar, een stem tégen exploitatie van gas en zout en vóór veiligheid en rechtvaardigheid. Het wordt een loopmanifestatie, met sprekers, muziek en pers en het belooft een indrukwekkende gebeurtenis te worden. De loopafstand is 3 kilometer, met drie tussenstops. Bij elk van de kantoren van Frisia en Vermilion wordt stil gestaan. Met korte toespraken worden rode kaarten aan de maatschappijen uitgedeeld. De NAM krijgt de rode kaart bij de dijk aan de Waddenzee.

Het draait om de volgende onderwerpen:
1. Uit recente voorbeelden blijken de risico’s van delfstofwinning niet beheersbaar
2. Daardoor is de zorg voor veiligheid milieu, mens en woningen onvoldoende
2. Rechtvaardige financiële compensatie/schaderegeling burgers is noodzakelijk
3. Naast advies is ook beslissingsbevoegdheid van regionale/lokale overheden onontbeerlijk
4. Concrete stappen naar transitie en financiering naar duurzame energie moeten worden gezet

Het startpunt is bij het kantoor Frisia om 11.00 uur, Lange Lijnlaan 15, 8861NW Harlingen. De loop gaat van Frisia via de waddendijk (NAM) naar het gebouw van Vermilion af te sluiten.

Vanaf het NS-station zijn pendelbusjes aanwezig om u naar het havengebied te rijden, de bus stopt eveneens bij het Lang Parkeren terrein in het havengebied.

https://www.facebook.com/Samen-TegenGas-Harlingen-2-juni-2134042133499207/

 

Aankomende evenementen