Laatste nieuws dorpsbelang

De ledenvergadering zal zijn op vrijdag 23 maart 2018. Zet de datum in uw agenda.

Tot op heden zijn wij nog steeds verstoken van een penningmeester.  De secretaris doet op dit moment de financieën erbij omdat de jaarverslagen toch klaar moeten zijn voor de ledenvergadering. Denk er eens over na of u iets kunt betekenen op dit gebied.  Na de ledenvergadering komt ook de vacature van secretaris erbij.

In de vergadering van 10 januari is besloten dat er geprobeerd wordt om een derde AED aan te schaffen. We proberen dit met DOMgelden te regelen. De AED zal dan in het MFA worden geplaatst. De kaatsvereniging vindt het erg belangrijk dat er één komt. In het winterseizoen kan de AED dan ook ergens anders worden gepaatst. Aangezien wij als dorpbelangen al twee AED ’s en de cursussen verzorgen komt deze derde AED bij de vereiging van dorpsbelang op de lijst. Voor contrôles hebben e ze dan op één lijst te staan. De kaatsvereniging betaalt mee aan het onderhoud. Er wordt één herhalingscursus gegeven door het bedrijf die de AED’s onderhoud en dhr. Ruud van der Hel wil vrijwillig de tweede cursus verzorgen in november. De vrijwilligers die de AED bedienen stelden een tweede cursus zeer op prijs.  Op 7 maart 2018 zal er weer een herhalingscursus zijn. De vereniging van dorpsbelangen betaalt de cursus, een ieder die hieraan meedoet dient zich dan echter wel verplicht aan te melden bij  www.hartslag.nu

Er zijn vijf deelnemers die zich aangemeld hebben voor de BOT avonden. Afkorting voor “met de Benen Op Tafel” avonden. Een ieder is van harte welkom om hieraan mee te doen, wellicht komen hieruit mooie plannen voor de toekomst van onze dorpen gebaseert op de uitslagen van de enquête. We houden u op de hoogte.

In de vergadering van 8 februari waren Mia Buurmans en Andrea Visser aanwezig om de eerste afspraken te maken over de te houden Ringrijderij op 20 juli 2018. Eerst wordt er gekeken of er genoeg deelnemers te vinden zijn. In april horen we hoe dat gaat.

Japke Kroes is jarenlang onze wijkagent geweest vanuit de gemeente Dongradeel, zij is nu wijkagent in Tytsjerksteradiel. Onze wijkagent is nu Henk Postma.

Schademelding huizen:
Vanuit dorpbelang Wierum zijn er plannen om gezamenlijk een schademelding te doen aan woningen in ons gebied. Er is een schademeldloket, de formulieren zijn echter zo ingewikkeld dat het voor indivuele personen vaak lastig is om dit in te vullen en te melden. Om de krachten te bundelen willen dorpen straks proberen gezamenlijk de schademeldingen in te leveren. Fêste Grûn speel hier een rol in. Maak foto’s van uw woning vanaf nu zodat u schadetijdstip aan kunt tonen. U kunt uw foto’s met verhaal inleveren bij

Doetie Prins (secr DB Wierum)
Pastorijstrjitte 6 Wierum

Aanwezig bij vergaderingen: 6 februari: Patricia aanwezig bij Clustervergadering dorpen – onderwerp NAM, vaarten etc. Het verslag volgt.
8 februari: Patricia en Sjoeke aanwezig bij bijeenkomst gemeente over Omgevingsproces Ternaard. Dit werd als positief ervaren, er werd overleg gepleegd over gaswinning                                                                                      bodemdaling etc… er zijn gesprekken met vertegenwoordigingen van alle dorpen apart.

22 februari: We zijn aanwezig bij een vergadering van de organisatie van de “dei fan de fiskerij” bij het garnalenfabriekje

Herhalingscursus AED :         7 maart – als u mee wilt doen s

Volgende bestuursvergadering:  8 maart  uitnodiging tot bijwonen van deze vergadering: klaas Laansma en Anke Bijlsma.

Ledenvergadering                    :   23 maart

 

 

 

 

 

 

 

Aankomende evenementen