Inloopbijeenkomsten 1DYK

Inloopbijeenkomsten 1DYK – Ternaard, Wierum & Peazens – Moddergat

Tussen Koehool en Lauwersmeer werken we aan het verbeteren van de dijk, het herstellen van de natuur en het verrijken van het gebied. Zo kunnen we hier ook in de toekomst veilig wonen, werken en leven. Op dinsdag 19, woensdag 20 en dinsdag 26 maart zijn er drie inloopbijeenkomsten voor de dijkverbetering tussen Ternaard en Peazens-Moddergat. Je bent van harte welkom tussen 17.00 en 20.30 uur op de volgende locaties:

19 maart Wierum, dorpshuis De Pipenâle 20 maart Ternaard, dorpshuis Túnawerth 26 maart Peazens-Moddergat, Garnalenfabriekje

Het afgelopen jaar hebben we met de kennis van nu, gekeken naar wat er nodig is om de dijk tussen Ternaard en Peazens-Moddergat veilig en toekomstbestendig te maken. Dit jaar werken we toe naar een definitief ontwerp voor de dijkverbetering. Wij praten je graag bij over de stand van zaken en nemen je mee in hoe u de komende tijd betrokken wordt.

Lukt het niet om tijdens één van de inloopbijeenkomsten binnen te lopen? Vanaf 20 maart zitten wij elke twee week op woensdagmiddag in het Garnalenfabriekje, It Grenaatfabryk 2-4 in Moddergat. Heb je vragen? Mail dan met waddenzeekust@wetterskipfryslan.nl

Aankomende evenementen