Gouden gidsen cursus

Meld je nu aan voor Gouden gidsencursus

Iedereen kan meedoen!

Je wilt meer te weten komen over het ontstaan, de natuur, de cultuur en de identiteit van het Waddengebied? Uit interesse. Omdat je er woont, werkt of actief bent in de HORECA. Of omdat je graag als ambassadeur of gids anderen bekend wilt maken met het bijzondere karakter van het gebied. Dan heb je geluk. Vanaf vandaag kun je je inschrijven voor de Gouden gidsencursus die je in acht modulen bekend maakt met alle facetten van het gebied. Grijp je kans!


De Friese Waddenkust is een bijzonder gebied, dat zie je meteen. Toch blijft er ook veel verborgen voor zowel bewoners als bezoekers. Mooie verhalen over de cultuur en de unieke waddennatuur bijvoorbeeld. Maar ook over bijzondere planten, dieren en sporen in het landschap die herinneren aan lang vervlogen tijden.

Deze en andere verhalen zijn er in overvloed. Je leert ze kennen tijdens de Gouden gidsencursus die Vitale Waddenkust, samen met It Fryske Gea en de Waddenvereniging, vanaf half januari verzorgt. De cursus vereist geen voorkennis, iedereen kan zich aanmelden. Jong en oud(er), inwoner, bezoeker én ondernemer. Enige voorwaarde is: belangstelling voor het Waddengebied in al haar verscheidenheid.


Tijdens de cursus komen de aspirant-gidsen alles te weten over het ontstaan, de geschiedenis, het landschap, de landbouw, de natuur én de taal van de Waddenkust. Waddenkenners en -liefhebbers als Meindert Schoor, Josse Pietersma en Renate de Backere nemen je daarvoor enthousiast bij de hand.

Deel je liefde voor de Friese Waddenkust

Om een predicaat te krijgen, volg je acht modules in vier dagen of acht avonden. Maar net wat je het beste past. Ook ga je vier keer op excursie in het gebied. De eerste bijeenkomst (dagcursus) is op 14 januari in Theaterkerk Nes. De kosten voor de cursus bedragen € 200,-

De aanmelding sluit eind december, maar meld je zo snel mogelijk aan. Het aantal deelnemers is namelijk beperkt.

Meer info over cursus, data en inschrijving vind je hier.

Het Gouden Gidsengilde is een initiatief van Vitale Waddenkust in samenwerking met It Fryske Gea en de Waddenvereniging.

Aankomende evenementen