Gladheidsbestrijding komende winter

We denken er nog niet aan..sneeuw. Maar het is echter zo dat de gladheidsbestrijding de komende winter aandacht vraagt. Durk Visser heeft jaren hiervoor gezorgd. In onze dorpen werd de gladheid bestreden ook buiten de doorgaande weg om. We willen Durk Visser hiervoor hartelijk bedanken. Het feit ligt er echter dat hij gaat verhuizen. Er wordt dus iemand gezocht die dit werk wil overnemen in de winterperiode. Hebt u belangstelling? Mail dan naar dorpsbelang@paesens-moddergat.nl of neem contact op met iemand van dorpsbelang.

Aankomende evenementen