Gepaste afstand..

DRINGEND :

Zo kunnen we gezamenlijk blijven genieten van Wad en land, met gepaste afstand.

Wat ons als Dorpsbelang en velen van u zorgen baart, zijn de vele dagjesmensen die hier ook het afgelopen weekend weer van heinde en verre naar toe kwamen. Dit om hier de dagelijkse beslommeringen even te vergeten en te genieten van al het moois wat deze regio te bieden heeft. Normaal zouden we er geen probleem van hebben gemaakt ; Echter in de huidige situatie wel , want het gedrag van sommige bezoekers was beneden peil. Men kwam soms in groepen en had lak aan de 1,5m regel die minimaal gehanteerd moet worden om verspreiding te voorkomen. Dit zelfde probleem deed zich ook voor in Wierum. Wij hebben als Dorpsbelang Paesens-Moddergat en Dorpsbelang Wierum samen een brief naar het college van B&W gestuurd met het verzoek om met maatregelen te komen om het dagjesmensen bezoek te ontmoedigen dan wel te verbieden.

Het Kabinet heeft afgelopen maandagavond de regels aangescherpt en de gemeente handvaten gegeven voor handhaving van deze regels. Het college van B&W heeft begrip voor onze situatie en bezorgdheden en komt met de volgende oplossing om het probleem aan te pakken :

Er gaat komend weekend extra gesurveilleerd worden door de politie in onze dorpen. Mocht het nodig zijn dan zullen zij handhavend optreden. Blijkt dit niet afdoende te zijn dan zullen er andere maatregelen genomen worden.

Dus een tip/oproep van DB, niet met meer dan twee personen bij elkaar en minimaal 1,5 meter afstand houden. Deze regels gelden voor iedereen. (dus ook ons als dorpsbewoners)

Aankomende evenementen