Enquête naar ervaringen met vervoer, mobiliteit en leefbaarheid

klik op de link om de enquête in te vullen

https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=dmeb2ric         

Vier jaar geleden is Jobinder in het leven geroepen als antwoord op dedruk die er dreigde te ontstaan op mobiliteit en leefbaarheid.Met het leerling vervoer en het WMO-vervoer vanuit de gemeenten en hetOpstapper vervoer vanuit de provincie is een systeem opgebouwd dat nuredelijk staat.Maar daarmee is het antwoord op teruglopende mobiliteit en daarmee dedruk op de leefbaarheid nog niet volledig gegeven.In opdracht van het bestuur van Jobinder is een enquête opgezet om aande inwoners zelf te vragen wat zij van hun mobiliteit nu en in detoekomst vinden.En hoe zij de leefbaarheid van de regio ervaren en mogelijkeverbeteringen daarin zien.Deze enquête is in eerste instantie gelanceerd via de gemeentelijkekanalen, websites, krantenpagina’s en de sociale media van de gemeenten.we zouden heel graag weten hoe de inwoners over deze onderwerpen denken.Hopelijk lukt het dan om die zaken op te pakken waar behoefte aan is.En niet uit te gaan van wat wij van Jobinder en de besturen van degemeenten denken dat er zou moeten gebeuren.De enquête staat open tot het eind van 2021.Hartelijk dank voor uw medewerking.Met vriendelijke groet/Mei freonlike groetnis,Paul MaasbommelCoördinator Jobinder Mobiliteitsbureau

Aankomende evenementen