Elkenien Grien

Van het gas af met Elkenien Grien

Dinsdag 12 april om 20.00 uur wordt in het Energiecafé een informatieavond gehouden over de warmtepomp, het sluitstuk van de woning zonder gas. Nu meer nodig dan ooit. De energieprijzen rijzen de pan uit en de energietransitie wordt steeds urgenter. Alle facetten van de warmtepomp worden besproken. Er is op dit moment heel veel vraag naar, zodat mensen die er nu een bestellen op een wachtlijst komen. Maar dat is geen probleem, want de woning moet eerst goed geïsoleerd zijn en ook d.m.v. kleine besparingen een minimum aan gas gebruiken. Bovendien kunnen alvast zonnepanelen geïnstalleerd worden. Met die maatregelen wordt het grootste deel van de uitstoot van broeikasgassen alvast bestreden.

Wilt u zich van tevoren opgeven met het aanmeldingsformulier, te vinden op de website: www.elkeniengrien.nl   Het is prettig om vooraf te weten hoeveel bezoekers er gaan komen.
U bent van harte welkom op 12 april in het Energiecafé.

Aankomende evenementen