Dorpsfeest in 2019

Het is gelukt! Er is een nieuwe feestcommissie, bestaande uit: Minne Faber (voorzitter), Sietse Pieter Visser (penningmeester), Linda van Woudenberg (notulist), Nutte Buurmans (algemeen lid) en Johannes Post (algemeen lid).
Afgelopen donderdag hebben Stephan Overkempe en Gerda Vanger overleg gehad met de nieuwe bestuursleden, hen geïnformeerd over het reilen en zeilen bij de organisatie van een dorpsfeest en de taken verdeeld. Als oud-voorzitter heeft Stephan zijn documentatie overgedragen aan Minne en binnenkort draagt Gerda de financiële zaken en ledenadministratie over aan Sietse Pieter.
Bij de volgende vergadering zullen Stephan en Gerda nogmaals aanschuiven om de nieuwe feestcommissie op weg te helpen. Wij wensen hen alvast veel succes met de voorbereidingen.

Aankomende evenementen