Dorpsfeest 2023

In 2023 is het weer zo ver, dorpsfeest in Paesens-Moddergat! Zet de datums alvast in de agenda, want  15,16 en 17 juni 2023 hopen wij als feestcommissie weer een een mooi feest te organiseren.
 
Om er een geslaagd feest van te maken zullen wij weer veel vrijwilligers nodig hebben. Vrijwilligers zijn altijd welkom en kunnen zich nu al opgeven bij de feestcommissie.
 

Bent u nog geen lid van het dorpsfeest maar wilt u graag deelnemen? Neem dan contact op met onze penningmeester Sietse Pieter Visser – De Donger 6 – tel: 06-27375950

De feestcommissie 

Minne Faber, voorzitter – 06-30833024

Sietse Pieter Visser, penningmeester – 06-27375950

Nutte Buurmans, algemeen lid – 06-10230162

Linda Faber, secretaris – 06-47591986

Aankomende evenementen