Digitale bijeenkomst Fryske Gea Wij & Wadvogels 1 februari 2022

Beste omwonende van de Peazemerlannen,    

In september 2019 heeft It Fryske  Gea gesproken met belangstellenden over de wensen voor  natuurontwikkeling en recreatiemogelijkheden in de Peazemerlannen. Aanleiding hiervoor was het programma Wij & Wadvogels waarbij mensen en vogels elkaar de ruimte bieden in het Waddenzeegebied. De Peazemerlannen is één van de projectgebieden binnen dit programma en It Fryske Gea wil zorgen voor een goede inpassing van natuurontwikkeling en recreatief medegebruik in dit gebied.

Het liefst hadden de medewerkers van It Fryske Gea u nu ook opgezocht om te vertellen hoe wij de belangen van omwonenden, pachter, cultuurlandschap, planten en dieren hebben samengevoegd tot een concreet plan voor het project ‘Wij & Wadvogels Peazemerlannen’. Maar we weten dat samenkomen veel onzekerheid met zich meebrengt of niet mogelijk is. Én we willen na het broedseizoen van dit jaar een start maken met de werkzaamheden.

Daarom nodigen we u van harte uit voor een digitale bijeenkomst op

dinsdagavond 1 februari 2022 van 19:30 tot 21:00 uur

Twee medewerkers van It Fryske Gea presenteren de plannen:

  • Chris Bakker (adjunct-directeur) leidt het gesprek in: wat waren de doelen van het project Wij & Wadvogels ook weer? En wat hebben we opgehaald in eerdere bijeenkomsten? En hij geeft aan waar andere ontwikkelingen en belangen bij u in de buurt het project raken (o.a. de versterking van de zeedijk).
  • Daarna presenteer ik de concrete plannen in de Peazemerlannen. Waar kunt u straks genieten van een fijne wandeling, de vogelgeluiden en het uitzicht over het buitendijkse land, de kwelder en het Wad? En waar krijgen de vogels vrij spel? En natuurlijk wat doen we om het u én de vogels zo aangenaam mogelijk te maken? Want het is onze bedoeling dat u, na de uitvoering van deze plannen, kunt genieten van een wandeling, de ruimte, de rust en de vogels van het Wad.

 

Daarnaast is ook Willem Miedema aanwezig. Als projectleider kunt u hem na het broedseizoen nog wel eens tegen het lijf lopen en hij is – ook nu al – graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Wanneer u belangstelling heeft aan te sluiten bij de bijeenkomst, kunt u reageren via info@itfryskegea.nl tot en met 30 januari . We sturen alle aangemelde personen waarvan wij een mailadres hebben ontvangen op 31 januari de link toe voor de Teams-bijeenkomst.

 

Hopelijk tot ziens op 1 februari.

Met vriendelijke groet,

Jan Jelle Jongsma

Districtshoofd Noard-Fryslân

Aankomende evenementen