Afscheid bestuursleden Dorpsbelang

Vrijdagavond 23 maart 2018 werd tijdens een drukbezochte ledenvergadering afscheid genomen van Alie Visser en Richart Lucassen. Alie heeft zich zeven jaar ingezet als secretaris van de vereniging en daarnaast de laatste jaren als redacteur van de website en Facebooksite van Paesens-Moddergat. Door bestuurswisselingen en het gebrek aan bestuursleden, was dit niet altijd makkelijk. Het dorp bedankt Alie voor haar enorme inzet. Alie blijft redacteur van de website. Richart is eind 2017 verhuisd naar Oude Bildtzijl en verliet daardoor het bestuur. Ook Richart wordt bedankt voor zijn grote inzet gedurende bijna twee jaar. Hij was een aanwinst voor de vereniging en zal evenals Alie worden gemist. Gelukkig hebben zich een aantal bewoners gemeld die de sprong in diepe wagen en daarmee het bestuur weer op volle sterkte brengen.


Aankomende evenementen