De molen “de Hond” : nieuws

Aan de dorpsbewoners van Paesens-Moddergat.

Het is al weer een hele poos geleden dat u nieuws te horen kreeg over de koren- en pelmolen de Hond. Die geweldige blikvanger in uw dorp. Het laatste nieuws ging over de restauratie van de molen. Deze was begonnen eind 2019 en heeft daarna bijna het hele jaar 2020 geduurd en kende zelfs een uitloop in 2021.

Door de corona periode kwam het actieve molenbedrijf min of meer stil te liggen. Toch hebben we met in achtneming van enkel primaire regels de molen zo nu en dan kunnen laten draaien. Bezoek ontvangen was niet meer mogelijk. Dat is ook de reden dat er na de restauratie geen heropening heeft plaats gevonden.

Nu naar de situatie van nu. Allereerst kunnen we u meedelen dat er uitbreiding heeft plaats gevonden van molenaarsteam met Linda de Jong. Linda zal u bekend zijn als medebewoonster van het molenaarshuis bij De Hond. Enkele maanden terug heeft Linda haar diploma behaald is ons team komen versterken. We heten haar van harte welkom. Een fijne garantie dat er voor de toekomst molenaars beschikbaar blijven voor de molen.

Wat binnenkort in de planning staat is een grote schilderbeurt. Dat is ook zeker nodig. Als deze beurt is uitgevoerd  hebben we plannen voor een open middag/avond speciaal voor u als dorpsbewoners. U krijgt dan de gelegenheid in alle rust de molen te bekijken o.l.v. één van de 3 molenaars.

In de maanden december, januari en februari heeft de molen vanaf plm. 16.00- 23.00 uur volop in het licht gestaan. We krijgen daar positieve reacties op. Dorpsbelang P-M bedankt we voor de financiële bijdrage om dit mogelijk te maken.

Met de zomer voor de boeg hopen we dat u op zaterdagmiddag met regelmaat de molen ziet draaien en de vlaggen wapperen. Is dit het geval dan bent u altijd van harte welkom voor een praatje met de molenaars.

Met een hartelijke groet,

De vrijwillig molenaars,

Linda de Jong,  Wim Rietdijk en Frits Bloem.

 

 
 

Update restauratie molen “De Hond” 30 november 2020

 
 
Beste dorpsbewoners,
 
Lang geen berichtje van de molenaars gehad. 
Beiden hebben we in het voorjaar de nodige gezondheidsperikelen gehad, maar gelukkig beschikken we nu weer over een goede gezondheid.
De molen blijft natuurlijk onze grote hobby. Door de corona crisis is er nog steeds geen sprake van een officiële opening van de molen na de restauratie. Zodra dit kan worden de nodige initiatieven genomen en het dorp daarbij betrokken.
Van een boer uit Blija hebben we 500 kg tarwe aangeboden gekregen met het verzoek dit grof te malen als veevoer. Het graan staat inmiddels boven in de molen en volgende week zaterdag beginnen we te malen.
Een leuke klus voor zo’n pracht molen.
Om wat fleur te brengen in deze donkere tijd van het jaar hebben we vanaf vanmiddag de verlichting weer ingeschakeld. Dit doen we t/m eind januari. Geniet als bewoners van Peasens Moddergat  van deze aanblik.”
 
“Nog even een berichtje over De Hond:
Woensdag 2 december zie je de molen in de vlaggetjes staan. Dit heeft zijn reden natuurlijk. De eigenaar van de molen is Stichting De Fryske Mole. Deze stichting bestaat in december 50 jaar en heeft in Fryslân 42 molens in eigendom. Allemaal poldermolens met één uitzondering: Koren- en pelmolen De Hond in Paesens.
Er waren allerlei festiviteiten gepland om dit jubileum groots te vieren, maar die konden vanwege de corona niet doorgaan.
Wat wel doorgaat is dit: De Fryske Mole en de vereniging van de Friese molenaars Gild Fryske Mounders geven gezamenlijk een kwartaalblad uit met als naam De Utskoat. Dit nummer is gevuld met 42 verhalen over de molens van De Fryske Mole en voornamelijk geschreven door de dienstdoende vrijwillig molenaars.
Dit jubileumnummer wordt woensdagmiddag tussen 16.00 – 17.30 uur aangeboden aan gedeputeerde Klaas Fokkinga uit Nes. Al weer vanwege de corona zal hierbij slechts een klein gezelschap aanwezig zijn van 11 gasten.
Als molenaars van De Hond vinden  we het natuurlijk prachtig dat het op De Hond gebeurd.
Dan zijn jullie even op de hoogte van dit gebeuren.
 
Een hartelijke groet,
Namens de molenaars,
Vrijwillig molenaar Frits Bloem.
 
PS: De útskoat is dat deel van een poldermolen waar het water de molen verlaat.”
 
Beste dorpsbewoners (bericht van 19 december 2019),
 
Het einde van de restauratie van koren- en pelmolen komt in zicht. Als het goed is hebt u de laatste tijd de molen een enkele keer zien draaien. Dit waren proefmomenten om te zien of alles naar wens functioneerde.
Afgelopen dinsdag is de molen opgeleverd. Hierbij kwam men toch nog een probleempje tegen. Dit heeft met de pellerij te maken. Dit wordt t.z.t. nog verholpen.
A.s. vrijdag komt Omrop Fryslân om 12.00 uur  langs voor een reportage i.v.m. de restauratie. Zo mogelijk laten we dan de molen ook even draaien. De molenaars hopen dit daarna weer regelmatig  te doen. U bent altijd welkom op de molen als deze draait en de vlag in top is.
Met het bestuur  van De Fryske Mole (de eigenaar van de molen) overleggen we over het tijdstip van een officiële opening. Natuurlijk informeren we u daarover.
 
Een hartelijke molengroet,
 
De vrijwillig molenaars
 
Frits Bloem
Wim rietdijk.

 

Beste dorpsbewoners,

Misschien hebt u het zich de laatste tijd wel eens afgevraagd: “Hoe staat het het met de restauratie van onze dorpsmolen?”. Een terechte vraag. Deze vraag leeft ook bij de molenaars. Dit is de aanleiding geweest dat molenaars Frits en Wim zaterdagmiddag 16 november een bezoek aan de (hun) molen hebben gebracht.

Aan de buitenkant ziet het er allemaal prima uit. Hier zijn dan de laatste maanden ook zichtbaar een aantal zaken grondig aangepakt. Te denken valt aan: het vernieuwen van een groot deel van de stelling. Zeg maar het balkon van de molen. De wieken of roeden zijn een eindje gelicht, zodat de molenmakers konden controleren hoe de situatie van de roeden was op de bevestigingspunten. Dat ook delen van de rietbedekking is vervangen hebt u al een poosje kunnen zien. Dit betreft ook enkele ramen.

Wat zich aan het oog onttrekt maar veel tijd in beslag neemt is de vervanging van de koningsspil en het voltooien van het pel werk. Bijgaande foto’s hebben betrekking op het vervangen van de koningsspil. Dit leverde een tegenvaller op. In de 1e nieuwe spil bleek zwam te zitten.

De koningsspil is een belangrijke spil. Via raderwerk is hij verbonden met de draaiende roeden en zorgt voor de overbrenging van de aandrijving van maal- en pel werk.

De restauratie van het pel werk vraagt veel tijd. Dit betreft de kuipen die aan de binnenkant bekleed worden met blik. In dit blik moeten duizenden gaatjes worden geslagen. De scherpe puntjes die ontstaan spelen een rol in het pel proces: een gerstekorrel ontdoen van het vliesje zodat er gort overblijft.

Veel zal duidelijk worden als u tijdens de opening een bezoek brengt aan de molen. Over de openingsdatum is trouwens nog niets bekend. We houden u daarvan op de hoogte.

Graag tot een volgende keer en zeker t.z.t. tot ziens op en in de molen.

De vrijwillig molenaars,

Frits Bloem

Wim Rietdijk

 

 

Beste dorpsbewoners,

Graag sturen wij u een 5e update wat betreft de restauratie van koren- en pelmolen De Hond.
Wat u op bijgaande foto ziet is het opruimen van de steiger. Deze was nodig om het riet van de kap te vervangen. Niet alleen het riet trouwens, maar ook het lattenwerk daaronder. Dit is nu klaar.
Het werk ligt nu een aantal weken stil i.v.m. de bouwvakvakantie.
Nog is het einde van de restauratie niet in zicht. Na de bouwvak krijgen de roeden of het gevlucht nog de nodige aandacht. Deze worden doorgehaald. Daarmee wordt bedoeld dat ze met behulp van een hoogwerker uit de askop worden gehaald. De bedoeling hiervan is: de kwaliteit van het middendeel van de roede controleren, schoonmaken en behandelen tegen roest e.d.
Daarna wacht nog het vervangen van een aantal zwakke stellingdelen (het balkon). Is dit gebeurd dan komt het einde van de restauratie zo’n beetje in zicht. U begrijpt dat er nog een aantal weken mee heengaan. Wij als molenaars en hopelijk u als dorpsbewoners ook, zien er naar uit dat de wieken weer hun rondjes gaan draaien.
We houden u van dit tijdstip op de hoogte.

Een hartelijke groet,

De vrijwillige molenaars
Frits Bloem en Wim Rietdijk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste dorpsbewoners,
 
Het is weer tijd voor een update betreffende de stand van zaken rond de restauratie van de molen.
U ziet de molen deels in de afdekzeilen staan. Van betreffende vakken is het riet verwijderd. Dit i.v.m. het restaureren van 2 zogenaamde achtkant stijlen. De balken die in elke hoek van de molen staan en de belangrijke constructie van het achtkant vormen. Over de foto’s: 2 foto’s genomen vanuit de hoogwerker. De 2 andere foto’s laten details zien hoe de molenmakers nieuw en oud met elkaar verbinden. Puur vakwerk!
Wij als molenaars zien er naar uit dat De Hond weer regelmatig gaat blaffen (draaien dus).
 
Een hartelijke groet en tot een volgende keer,
 
De vrijwillig molenaars,
Frits Bloem
Wim Rietdijk
 
 
Beste dorpsbewoners Paesens-Moddergat,
 
Tot nu vond veel van de restauratie plaats in de molen, maar nu valt het toch echt wel op dat er iets gebeurt!
Wat u op bijgaande foto ziet is een deels opengewerkte molen. Het riet wordt hier vervangen. Tegelijk maken de molenmakers van de gelegenheid gebruik een belangrijke reparatie uit te voeren.
Molen De Hond is van het type “achtkante molen”. In elke hoek van dit achtkant staat een balk, Dit is de  zogenaamde achtkant stijl. Alle achtkant stijlen vormen samen een sterke constructie van de molen. 2 zijn in slechte staat en worden nu vakkundig gerepareerd.
Na deze klus is het de beurt aan de rietdekker.
We ziet er naar uit u als dorpsbewoners t.z.t. op de molen te ontvangen en dit allemaal te laten zien. We moeten allen nog even geduld hebben!
WORDT VERVOLGD!
 
Met de hartelijke groet,
 
De molenaars,
 
Frits Bloem
Wim Rietdijk.

Update restauratie molen  De Hond. 17 maart 2019

Zaterdag 16 maart jl. hebben wij molenaars weer een rondje gemaakt op Koren- en pelmolen De Hond. De eerste indruk als je de molen binnen stapt is: “Wat een wanorde”!. Overal materialen en gereedschappen, opengewerkte zolders/vloeren, takelwerktuigen en gesloopte onderdelen. Prik je hierdoor heen dan zie je dat er best al veel gebeurd is; ter plekke en natuurlijk ook in de werkplaats van De Molenmakers.
In deze 3e  update leggen we nog eens het accent op de pellerij. De Hond is immers een Koren-en pelmolen. Voor wie onbekend is met het begrip “pelmolen” hier een korte uitleg: malen doen je tussen de stenen, pellen gaat over de stenen. Bij pellen wordt het vliesje van een gerstekorrel verwijderd. Wat overblijft heet GORT. Bij de oudere generaties zeker bekend als voedingsmiddel.
Als we u t.z.t. uitnodigen voor een bezoek dan wordt één en ander wel duidelijk.
 
Bijgaande foto’s tonen u:
 
– het pelhok, waarin de waaier is ondergebracht.
– de waaier zorgt er voor dat het kaf van het koren wordt gescheiden.
– achter het waaier gedeelte  is het zgn. doppendeel. Hier wordt het kaf opgeslagen.
– Het deel waar de pelstenen op komen rusten is ook in beeld: dit noemt het “doodsbed”.
– het ene “doodsbed”  ligt al in de goede positie. Hier wordt straks de 2e  steen op aangebracht.
 
We hopen van harte u zo weer een inkijkje te hebben gegeven in de voortgang van de restauratie.
 
Graag tot een volgende keer,
 
De molenaars Frits Bloem en Wim Rietdijk.
 

Update restauratie molen  De Hond. 9 februari 2019

Geachte dorpsbewoners,
 
Zoals toegezegd zo nu en dan even een up-date van de restauratie van Koren- en Pelmolen de Hond.
Op bijgaande foto’s is molenmaker Rolf Dijkema bezig met de zgn. waaierkast behorende bij het pelwerk. Pellen is een geheel ander proces dan malen. Bij pellen wordt het vliesje verwijderd van de gerstekorrel. Wat overblijft is gort. Bij de ouderen onder u zeker bekend.
In de waaierkast wordt het koren van het kaf gescheiden en worden de korrels op maat verdeeld. De waaierkast is opgesteld op de 1e  verdieping.
 
Een volgende keer meer.
 
De molenaars Frits Bloem en Wim Rietdijk.

 

Update restauratie molen  De Hond. 29 januari 2019

Beste dorpsbewoners,
 
Al ziet u er nog niet zoveel van, de restauratie is wel in volle gang. Op de foto’s ziet u achtereenvolgens:
– werkzaamheden aan enkele wielen in de werkplaats van De Molenmakers te Tzummarum.
– het gesloopte pelwerk. De bovenste stenen ( de zgn. lopers) staan op hun kant. In de werkplaats worden nieuwe kuipen gemaakt!
 
Tot een volgende keer,
De molenaars.

 

 

Deze week begint de restauratie van molen de Hond. De komende weken zal de molen dus niet draaien. We houden u de komende weken op de hoogte.

 

NIEUWS OVER DE HOND   

Beste dorpsbewoners, U kent de Hond, net even buiten Moddergat en Paesens. De korenmolen dateert van 1861 en heeft de status van rijksmonument. De oude dame is nog steeds productief en kan nog altijd graan tot meel vermalen voor veevoer en vogelopvang. Goed nieuws Al anderhalve eeuw is de molen een pareltje in het weidse Friese landschap als u Paesens vanaf de Lauwerszeeweg binnen rijdt. Zulke molens moeten er mooi bij staan, vinden we. De afgelopen tijd brachten we daarom geld bij elkaar vanuit het Molenfonds en de provincie. Zo kunnen we nog deze maand met groot onderhoud aan De Hond beginnen:

 

* Vervangen van de rieten bekleding (deels)

* Aanpak van houtrot, schilderwerk

* Herstel van de roeden, de pelkuip, het luiwerk en spil.                                 

* Herstel 2 achtkantstijlen (de hoekbalken van de molen)

* Herstelwerkzaamheden aan de stelling en raamwerk

Molens horen bij ons Friese landschap. Wij hebben 42 molens in eigendom en onderhouden deze met liefde. Voor meer informatie over onze stichting kunt u eens kijken op de website www.defryskemole.nl. Van onze molens is De Hond de enige Koren- en Pelmolen. De andere zijn alle poldermolens.

Kom gerust langs. Vindt u het leuk om De Hond met eigen ogen te bekijken? Als de vlag uit is en de molen draait, dan zijn onze molenaars Frits Bloem en Wim Rietdijk op hun molen te vinden. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen om de vorderingen van de restauratie te bekijken en uitleg te krijgen bij wat bovenstaande onderdelen nu zijn.

Ook zullen we u via de dorpskrant en uw website op de hoogte houden van de restauratie.

Met vriendelijke groet, Wiepke Schukken, voorzitter van Stichting De Fryske Mole                                                                          Frits Bloem en Wim Rietdijk, de vrijwillige molenaars op De Hond

Aankomende evenementen