Vereniging van Dorpsbelangen Paesens Moddergat

Het dorpsbelang vergadert eens per maand. De data staan vermeld in de agenda op deze website. Als u het dorpsbelang nodig heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

  • Taeke Visser , voorzitter
  • Gelske Taekema , waarnemend secretaris e-mail: dorpsbelang@paesens-moddergat.nl
  • Ingeborg Donkersloot-Meijer , penningmeester
  • Patricia Tenthof , algemeen lid.

Waar houdt de vereniging van dorpsbelangen zich mee bezig?

We onderhouden contacten met gemeente en provincie, maar ook met organisaties als ’t Fryske Gea, de NAM, Doarpswurk, Stichting Welzijn ’t Bolwurk, Woningstichting Thús Wonen en de DOM met als doel de belangen van onze dorpen te behartigen. We onderhouden contacten met de dorpsbelangen van andere dorpen onder het motto “Samen bereiken we meer dan alleen”

Onderwerpen waar we ons mee bezig houden;

Verkeersveiligheid, groenvoorziening, verfraaiïng van het dorpsbeeld, verkrotting van panden,
In samenwerking met bewoners en commissies culturele activiteiten , sportactiviteiten en feesten te organiseren

vlag wapen

Projecten:

  • Met behulp van DOM gelden wordt de Seewei structureel gerenoveerd, Het bestuur van de DOM heeft hier veel aan bijgeleverd
  • De Fjellingen wordt gerenoveerd, de kade wordt gerenoveerd, er wordt bestraat en er worden bankjes geplaatst
  • Het Zeemijnmonument is geplaatst in 2016 met dank aan de inzet van dhr. E .Prins en het bestuur van het museum ’t Fiskershüske
  • Vernieuwing van de wapenborden bij de ingang van het dorp
  • Het vernieuwen en onderhouden van de website www.paesens-moddergat.nl en een facebookpagina onderhouden