Dorpskrant

Paesens-Moddergat heeft een dorpskrant die 4 keer per jaar verschijnt. Naast een aantal vaste rubrieken besteedt de krant aandacht aan allerlei gebeurtenissen in het dorp.

Nieuwtjes, wetenswaardigheden, verhuizingen en jubilea etc. kunnen worden ingeleverd bij één van onderstaande contactpersonen.

Tjerk A. de Jong – De Donger 1A
Willem Zijlstra – Seewei 27
Hennie Lei – Seewei 44
Jantine Meinsma – Dykspaed 6
Sietske Hiltsje Visser – Meinsmawei 5

Of mail uw nieuws naar: Dorpskrant.Pmer@gmail.com