Update restauratie molen “de Hond”

Update restauratie molen  De Hond.

Deze week begint de restauratie van molen de Hond. De komende weken zal de molen dus niet draaien. We houden u de komende weken op de hoogte.

 

NIEUWS OVER DE HOND   

Beste dorpsbewoners, U kent de Hond, net even buiten Moddergat en Paesens. De korenmolen dateert van 1861 en heeft de status van rijksmonument. De oude dame is nog steeds productief en kan nog altijd graan tot meel vermalen voor veevoer en vogelopvang. Goed nieuws Al anderhalve eeuw is de molen een pareltje in het weidse Friese landschap als u Paesens vanaf de Lauwerszeeweg binnen rijdt. Zulke molens moeten er mooi bij staan, vinden we. De afgelopen tijd brachten we daarom geld bij elkaar vanuit het Molenfonds en de provincie. Zo kunnen we nog deze maand met groot onderhoud aan De Hond beginnen:

 

* Vervangen van de rieten bekleding (deels)

* Aanpak van houtrot, schilderwerk

* Herstel van de roeden, de pelkuip, het luiwerk en spil.                                 

* Herstel 2 achtkantstijlen (de hoekbalken van de molen)

* Herstelwerkzaamheden aan de stelling en raamwerk

Molens horen bij ons Friese landschap. Wij hebben 42 molens in eigendom en onderhouden deze met liefde. Voor meer informatie over onze stichting kunt u eens kijken op de website www.defryskemole.nl. Van onze molens is De Hond de enige Koren- en Pelmolen. De andere zijn alle poldermolens.

Kom gerust langs. Vindt u het leuk om De Hond met eigen ogen te bekijken? Als de vlag uit is en de molen draait, dan zijn onze molenaars Frits Bloem en Wim Rietdijk op hun molen te vinden. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen om de vorderingen van de restauratie te bekijken en uitleg te krijgen bij wat bovenstaande onderdelen nu zijn.

Ook zullen we u via de dorpskrant en uw website op de hoogte houden van de restauratie.

Met vriendelijke groet, Wiepke Schukken, voorzitter van Stichting De Fryske Mole                                                                          Frits Bloem en Wim Rietdijk, de vrijwillige molenaars op De Hond