Christelijke Vrouwengroep

In het winterseizoen komt de Christelijke Vrouwengroep één keer in de maand op een dinsdagavond bij elkaar.
Kijk in de agenda voor de exacte data en de onderwerpen van het seizoen 2016 – 2017.

Dit jaar is er één bijzondere bijeenkomst, het 60-jarig bestaan zal namelijk worden gevierd. Dit zal zijn op dinsdag 22 november.

De grondslag: de vereniging gaat uit van de overtuiging dat Gods woord voor onze Christelijke levensovertuiging een toetssteen en een richtsnoer moet zijn.

Doel: de vereniging stelt zich ten doel te werken aan vorming en ontwikkeling van al haar leden. In al haar verscheidenheid op het brede terrein van nationale en internationale vraagstukken.

Presidenten: Gelske Taekema-Lei 0519589770 en Jeannette Groen – de Boer 0519589850
Penningmeester: Lennie Drost-van de Grint 0519589013
Secretaris: Griet Faber-Tilma 0519589619